SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO
Chỉ May Thêu

Chỉ May Thêu

Chỉ Lót Thêu

Chỉ Lót Thêu

Khuy, Nút Áo

Khuy, Nút Áo

Dây thun

Dây thun

Dây viền

Dây viền

Lót vai

Lót vai

Dây khóa kéo

Dây khóa kéo

Dây khóa kéo

Dây khóa kéo

sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Bà Lý Tú Kim
Chủ Cửa Hàng - 0938 208 868

CHỈ THÊU, MAY

Chỉ Lót Thêu
Chỉ Lót Thêu
Chỉ May
Chỉ May
Chỉ May Thêu
Chỉ May Thêu
Chỉ May
Chỉ May
Chỉ May
Chỉ May
Chỉ May Nylong
Chỉ May Nylong
Chỉ Ký
Chỉ Ký
Chỉ May
Chỉ May

KHUY, NÚT ÁO

Khuy, Nút Áo
Khuy, Nút Áo
Khuy, Nút Áo
Khuy, Nút Áo
Khuy, Nút Áo
Khuy, Nút Áo
Khuy, Nút Áo
Khuy, Nút Áo
Khuy, Nút Áo
Khuy, Nút Áo
Khuy, Nút Áo
Khuy, Nút Áo
Khuy, Nút Áo
Khuy, Nút Áo
Khuy, Nút Áo
Khuy, Nút Áo

DÂY THUN, DÂY VIỀN

Dây thun
Dây thun
Dây thun
Dây thun
Dây viền
Dây viền
Dây viền
Dây viền

LÓT VAI

Lót vai
Lót vai
Lót vai
Lót vai
Lót vai
Lót vai
Lót vai
Lót vai

DÂY KHÓA KÉO

Dây khóa kéo
Dây khóa kéo
Dây khóa kéo
Dây khóa kéo
Dây khóa kéo
Dây khóa kéo
Dây khóa kéo
Dây khóa kéo